Zkratka: S_AHAVG
Jednotky: S/CO
Princip stanovení: Chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 1 týden

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 2 hodin od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: do 10%

 

Referenční meze:
> 1,1 negativní
0,90 – 1,10 šedá zóna nejednoznačné interpretace
< 0,9 positivní

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták výrobce reagencií

 

Powered by BetterDocs