Zkratka: HBsAg_S
Jednotky: IU/ml
Princip stanovení: Chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 1 týden

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 2 hodin od doručení materiálu

 

Nejistota stanovení: do 10%

 

Referenční meze:
0 – 0,045 IU/ml negativní
0,045 – 0,050 IU/ml šedá zóna nejednoznačné interpretace
> 0,05 reaktivní
Reaktivní nález je doporučeno konfirmovat v NRL Praha.

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták výrobce reagencií
Interní zpřísnění referenčních hodnot podle doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP (STL)

 

Pokyny k preanalytice:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.

 

Powered by BetterDocs