hCG beta podjednotka – volná_S

Zkratka: f beta hCG
Jednotky: IU/l
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 1 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

Muži a netěhotné ženy: pod 0,16 IU/L

I. trimestr těhotenství :
Gestační věk
(dokončené týdny):…………95.percentil(IU/L)
11………………………………120,47
12………………………………105,69
13………………………………81,49
14………………………………59,89

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták výrobce reagencií.

 

Pokyny k odběru:
Nelze použít citrátovou plazmu, EDTA a Hep- plazma mohou snižovat koncentraci analytu.
Pokyny k preanalytice:
Vzorky krve zcentrifugujte co nejrychleji, nejpozději do 6 hod.

 

Powered by BetterDocs