HDL Cholesterol_S

Zkratka: HDL_S
Jednotky: mmol/l
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 3 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: 8,2%

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 3R 1 2,8 mmol/l
3R 5R 1 2,1 mmol/l
5R 10R 1,2 2,7 mmol/l
10R 15R 1,0 2,1 mmol/l
F 15R 99R+ 1,2 2,7 mmol/l
M 15R 99R+ 1 2,1 mmol/l

 

Zdroj referenčních hodnot: NČLP

 

Pokyny k odběru:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.
Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je 12 hodin. Delší použití manžety je nevhodné.
Pokyny k preanalytice:
Silně hemolytické vzorky neměřit.

 

Powered by BetterDocs