Zkratka: HCT
Jednotky: %
Princip stanovení: Výpočet
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou – K3EDTA
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 24 h

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: 2,0 %

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 3D 45 67 1
4D 2T 42 66 1
2T 1D 1M 39 63 1
1M 2M 31 55 1
2M 3M 28 42 1
3M 6M 29 41 1
6M 2R 33 39 1
2R 6R 34 40 1
6R 12R 35 45 1
F 12R 15R 36 46 1
M 12R 15R 37 49 1
F 15R 99R+ 35 47 1
M 15R 99R+ 40 50 1

 

Zdroj referenčních hodnot: Doporučení České hematologické společnosti platné od 1.3.2015

 

Pokyny k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Pokyny k preanalytice:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.

 

Powered by BetterDocs