Hemoglobin (MCH)_(B)

Hemoglobin v erytrocytu

Zkratka: MCH
Jednotky: pg
Princip stanovení: Výpočet
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou – K3EDTA
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 24 h

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 3D 31 37 pg
4D 2M 28 40 pg
2M 3M 26 34 pg
3M 6M 25 35 pg
6M 2R 23 31 pg
2R 6R 24 30 pg
6R 12R 25 33 pg
12R 15R 25 35 pg
15R 99R+ 28 34 pg

 

Zdroj referenčních hodnot: Doporučení České hematologické společnosti platné od 1.3.2015

 

Pokyny k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Pokyny k preanalytice:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.

 

Powered by BetterDocs