Hemoglobin (MCHC)_(B)

Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu

Zkratka: MCHC
Jednotky: g/l
Princip stanovení: Výpočet
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou – K3EDTA
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 24 h

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 3D 290 370 g/l
4D 1M 280 380 g/l
1M 3M 290 370 g/l
3M 2R 300 360 g/l
2R 15R 310 370 g/l
15R 99R+ 320 360 g/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Doporučení České hematologické společnosti platné od 1.3.2017

 

Pokyny k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Pokyny k preanalytice:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.

 

Powered by BetterDocs