Hořčík odpad

Zkratka: Mg_dU
Jednotky: mmol/d
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Materiál: MOČ
Odběr do: Plast bez úpravy
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 3 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: 10,3%

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1R 15R 1,2 6,0 mmol/d
15R 99R+ 3 6 mmol/d

 

Zdroj referenčních hodnot: Konsenzus laboratoře

 

Pokyny k odběru:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel. Doba sběru 24 hodin, bez konzervačních přísad.
Pokyny k preanalytice:
Okyselit HCl na pH 2 k zabránění precipitace solí hořčíku.

 

 Klinická informace:

Abstrakt

Hořečnatý kationt v moči má významnou inhibiční aktivitu vůči krystalizaci kalciumfosfátu a kalciomoxalátu. Magnezinurie bývá závislá na renálních funkcích, diuréze a celkových zásobách v organismu. Při hypomagnesinurii se zvyšuje riziko vzniku nefrokalcinózy a intranefrotické tvorby konkrementů. Objevují se poruchy tubulární reasorpce Ca, Mg a P a poruchy acidifikační funkce ledvin. Vyvíjí se deficit kalcia v séru se sekundární hyperparatyreózou. Zvyšují se renální ztráty fosforu, snižuje se koncentrace intracelulárního fosforu v ledvinách. Pro nedostatek extracelulárního hořčíku se zvýrazňuje deficit intracelulárního magnezia a kalia.

Fyziologická variabilita

U zdravého dospělého se vyloučí za den ledvinami 0.5-5 mmol/l hořčíku. Vylučování Mg se mění v přímé závislosti na filtraci a diuréze.

Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci

Vylučování Mg do moče závisí obvykle na celkových tělesných zásobách a jeho absorpci. U jedinců s deficitem hořčíku v organismu dochází ke zvýšené resorpci hořčíku v ledvinách a zvýšené absorpci hořčíku v gastrointestnálním traktu a hypomagnezinurii. U jedinců s hypofiltrací, resp. renální insuficiencí jsou odpady hořčíku do moče velice nízké. Jednou z možných příčin vzniku hypomagnezinurie je také podávání saluretik (např. thiazidů).

Referenční intervaly

Dospělí: 0.5-5 mmol/den (při < 3 mmol/den se zvyšuje riziko vzniku urolitiázy)

Normální hodnoty pro dětstký věk (Louženský, 1982)

Magnezium (mmol/kg/24h)

Věk Percentil
2,5 50 97,5 n
Do 2 let 0,025 0,077 0,157 31
2 – 7 let 0,044 0,099 0,190 32
7 – 11 let 0,040 0,101 0,217 24
11 – 18 let 0,036 0,065 0,108 25

Interference in-vivo

Nebyly popsány.

Použití ve výpočtech a odvozených parametrech

Využívá se (k počítačem podporovanému) k odhadu rizika krystalizace moče, resp. rizika vzniku urolitiázy, společně se stanovením inhibitorů (např. citrátu) a promotorů krystalizace (např. cystinu, oxalátu, sulfátu, kalcia, kyseliny močové, fosfátu, atp.) v moči.

 Nejčastěji se využívá v následujících výpočtech:

Mg/kreatinin moč (norma u dospělých < 0.2 mol/mol)

Frakční exkrece Mg (norma u dospělých 0,015 – 0,08)

(Ca*oxalát)/(Mg*kreat) v moči (norma u dospělých < 50 mmol/mol)

(Ca*oxalát*urát)/(Mg*kreat2) v moči (norma u dospělých < 13 mmol/mol)

Index R1 dle Tiselia (norma u dospělých < 380):

([Ca/kreat]0.71* [Oxalát/kreat])/([Mg/kreat]0.14* [Citr/kreat]0.10)

Relativní saturace kacluimoxalátu (norma u dospělých < 0,6):

RSCaox = log(Ca0.71*Ox*Mg-0.14* V0.37)/1.25 + 1

Použití pro klinické účely

Jedinci s hypomagnezinurií bývají častěji ohroženi rizikem vzniku urolitiázy, osteopatií, řadou metabolických abnormalit či vegetativní dysfunkcí. Magnesium představuje asi 20% inhibiční aktivity moči vůči krystalizaci kalciumfosfátu; byl také prokázán jeho inhibiční vliv na krystalizaci při hyperoxalurii. Prognóza kalciové litiázy při deficitu Mg bývá obvykle špatná, bez suplementace Mg jsou časté recidivy konkrementů. Léčba hořčíkem bývá naopak velice efektivní.

Literatura

1)     Coe F.L., Parks J.H., Asplin J.R.: The pathogenesis and treatment of kidney stones. NEJM, 1992, 327:1141-1152

2)     Curhan G.C., Wlater M.D.: Dietary Calcium and other nutrients and risk kidney stones. NEJM, 1993, 328:1200-1205

3)     Hennequin C.: A new approach to studiing inhibitors of calcium oxalate crystal growth. Urol.Res., 1993, 21:101-108

4)     Resnick M.I., Pak C.Y.: Urolithiasis: a Medical and surgical References. W.B. Sounders Company, 1990:1-200.

5)     Coe, F.L., Favus, M.J., Pak, C.Y.C., Parks, J.H., Preminger, G.M.: Kidney stones: Medical and surgical management. 1996

Autorské poznámky

David Stejskal

 

Pokyny pro pacienta:

Sběr moče (pacient)

Pokyny pro ambulance:

Příprava pacienta před odběrem moči

Powered by BetterDocs