IgE proti pylu bojínku_S

Bojínek IgE

Zkratka: g6
Jednotky: kU/l
Princip stanovení: Imunoblot (IB)
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 1 týden

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Následující den

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:
Řazení do tříd na základě koncentrace v jednotkách kU/l
0.třída <0,35
1.třída 0,35 – 0,7
2.třída 0,7 – 3,5
3.třída 3,5 – 17,5
4.třída 17,5 – 50
5.třída 50 – 100
6.třída >100

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták výrobce reagencií

 

Poznámka: Alergen je vyšetřován jako součást inhalačního, pediatrického inhalačního, univerzálního pediatrického, nebo atopie panelu.

 

Powered by BetterDocs