Karbamazepin epoxid_S

Carbamazepine -10, 11-epoxid

Jednotky: mg/l
Princip stanovení: HPLC (vysokoúčinná kapalinová chromatografie) s interním standardem
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo nebo plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 1 týden

 

Dostupnost vyšetření: Úterý a v pátek
Odezva rutinní: Dvakrát v týdnu
Odezva na statim: V den doručení

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

0-99 let 0,8-3,2 mg/l

Součet “Karbamazepin + Karbamazepin-10,11-epoxid” <12 mg/l.

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 0,8 3,2 µmol/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Konsenzus laboratoře

 

Pokyny k odběru:
Stanovení se provádí ze séra, není vhodný odběr do zkumavek s gelem.
Odběr se standardně provádí před užitím léku, nejlépe před ranní dávkou, příp. se provádí dva po sobě jdoucí odběry v jednom dni (před užitím léku a 2 hod. po užití)

 

Powered by BetterDocs