Zkratka: Kort_S
Jednotky: nmol/l
Princip stanovení: Luminiscenční enzymová imunoanalýza (LEIA)
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 14 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 185 624 nmol/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták Access Cortisol (Beckman Coulter)

 

Pokyny k odběru:

Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte mezi 8-9 hod. ráno nebo jako denní profil.

Klinická informace:

Abstrakt

Kortizol v séru je důležitým glukokortikoidní hormonem kůry nadledvin. Zúčastňuje se regulace přeměny všech živin, aminokyselin, uvolňování tuků, tvorbě glukózy z aminokyselin, je zvýšeně uvolňován při stresu, infekcích, velké fyzické námaze.

 Fyziologická variabilita

Kortizol podléhá cirkadiánnímu rytmu s maximem kolem 8. hodiny ranní a minimem v nočních hodinách, jeho hladina je závislá i na věku vyšetřovaného.

Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci

Přímé následky abnormálních koncentrací

Kortizol je ukazatelem hyper- nebo hypofunkce kůry nadledvin. Volný kortizol se vyšetřuje při podezření na Cushingův syndrom, zejména ve spojitosti s alterovanou hladinou transkortinu, obezitou, těhotenstvím, estrogenní terapií, orální kontracepcí, hypothyroidismem, anorexií, mnohočetným myelomem, nefrotickým syndromem. Pro dg. Cushingova syndromu je třeba doplnit funkční zátěžové testy, dexametazonový, CRH test. Pro odlišení primární nebo sekundární adrenokortikální insuficience je vhodný ACTH test.

Zvýšená hladina kortizolu, která nesouvisí s Cushingovou chorobou:

-alkoholismus- dexametazonový test odhalí poruchu suprese, dochází k normalizaci po 4 týdnech abstinence

-endogenní deprese- normální dexametazonový test, normální reakce na inzulinový hypoglykemický test, normalizace v období remise nemoci

-těžké akutní nebo chronické onemocnění-opakované měření kortizolu s poklesem ukazuje remisi primárního onemocnění

-obezita-15% jedinců s obezitou vykazuje abnormální supresi při dexametazonovém testu, ale normální hodnoty volného kortizolu ve slinách a moči

-stavy s vysokou hodnotou estrogenů-např. těhotenství, léčba estrogeny, orální kontracepce. Estrogeny zvyšují koncentraci transkortinu. Volný kortizol v moči a slinách je normální.

Omezení stanovení

Kortizol se stanovuje v séru, nebo heparinové plazmě, slinách, 24 hodinové sbírané moči skladové v chladu, zabraňující bakteriálnímu přerůstání.

Literatura

Lothar Thomas, Clinical Laboratory Diagnostics, 1st. English Edition, TH-Books, Germany, 1998

Autorské poznámky

Jiřina Lukášková (2008)

 

Powered by BetterDocs