Kreatinkináza_S

CK

Zkratka: CK_S
Jednotky: µkat/l
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 1 týden

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: 8,7%

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 1M 11D <6,66 µkat/l
1M 11D 1R <2,44 µkat/l
1R 15R <2,27 µkat/l
F 15R 99R+ <2,85 µkat/l
M 15R 99R+ <3,24 µkat/l

 

Zdroj referenčních hodnot: NČLP

 

Pokyny k odběru:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.
Fyzická zátěž před odběrem je nevhodná. Neodebírejte po chirurgických výkonech nebo opakovaných intramuskulárních injekcích. Zabraňte hemolýze.
Pokyny k preanalytice:

Hemolytické vzorky neměřit.

Klinická informace:

Abstrakt

Kreatinkináza (kreatinkinasa, CK) je cytoplazmatický a mitochondriální enzym, katalyzující reverzibilní přenos vysokoenergetického fosfátu z ATP na kreatin. Nalézá se ve vysokých koncentracích především v srdci, v kosterním svalstvu a v mozku. V organismu se cytoplazmatický enzym vyskytuje ve třech dimerických formách: CK BB se skládá ze dvou podjednotek B (brain), CK MM se skládá ze dvou podjednotek M (muscle) a CK MB je hybridní dimer, který je charakteristický pro myokard. CK ale není pro srdeční sval specifická, protože je v daleko větší míře než v srdci obsažena v kosterním svalstvu. Dále je CK obsažena v plících, v mozkové tkáni, v trávicím ústrojí, v ledvinách, v děloze a v játrech. Aktivita sérové kreatinkinázy vzrůstá zejména při poškození kosterního nebo srdečního svalu, ale význam stanovení CK i CK MB v diagnostice akutních koronárních syndromů poklesl. Pro diagnostiku postižení jiných orgánů (prostata, mozek a další) se stanovení CK ani CK BB běžně nevyužívá.

Role v metabolismu

Udržování intracelulární hotovosti ATP ve tkáních s vysokými nároky na dodávku energie.

Zdroj (syntéza, příjem)

Genetické pozadí

Lokalizace Podjednotka – název Gen Lokus Poznámka
Cytosol B, mozková (cytoplasmic brain subunit) CKB 14q32 Pseudogen lokalizovaný na 16q13
M, svalová (cytoplasmic muscle subunit) CKM 19q13 (19q13,2 – 19q13,3)
Mitochondrie Ubikvitní (mitochondrial ubiquitous) CKMT1 15q15
Sarkomerická (mitochondrial sarcomeric) CKMT2 (CKMTS) 5q13,3

Biologický poločas

V plazmě 15 hodin.

Autorské poznámky

Antonín Jabor, Miroslav Engliš

recenzoval Jaroslav Racek

 

Powered by BetterDocs