Krev (průkaz)_Stolice

Okultní krvácení – OK

Zkratka: KREV_ST
Princip stanovení: Imunochromatografie
Materiál: STOLICE
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 5 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:
Výsledek se uvádí jako pozitivní nebo negativní

 

Pokyny k odběru:
Použijte speciální zkumavku ze soupravy FOB na odběr stolice.

 

Powered by BetterDocs