Krevní obraz prostý

Zkratka: K
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou – K3EDTA
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 24 h

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Odezva na statim: Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Pokyny k preanalytice:
Vzorek odebraný do EDTA nutno ihned promíchat.

 

Powered by BetterDocs