LDL Cholesterol_S

LDL

Zkratka: LDL_S
Jednotky: mmol/l
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 10 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: 15,9%

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 1,2 3,0 mmol/l

 

Zdroj referenčních hodnot: NČLP

 

Pokyny k preanalytice:
Urychleně centrifugovat a separovat.

 

Powered by BetterDocs