Zkratka: LKC
Jednotky: 10^9/l
Princip stanovení: Optická laserová metoda
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou – soli EDTA
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 24 h

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: 6,9%

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 1D 9,4 38,0 10^9/l
1D 1T 5,0 21,0 10^9/l
1T 2T 5,0 20,0 10^9/l Luteal.
2T 1M 5,0 19,5 10^9/l
1M 6M 5,0 19,5 10^9/l
6M 2R 6,0 17,5 10^9/l
2R 4R 5,5 17,0 10^9/l
4R 6R 5,0 15,5 10^9/l
6R 8R 4,5 14,5 10^9/l
8R 15R 4,5 13,5 10^9/l
15R 99R+ 4,0 10,0 10^9/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Doporučení České hematologické společnosti platné od 1.3.2017

 

Pokyny k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Pokyny k preanalytice:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.

 

Powered by BetterDocs