Zkratka: Li_S
Jednotky: mmol/l
Princip stanovení: Plamenová fotometrie
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 7 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 0 0,1 mmol/l

 

Pokyny k odběru:
Odběr 8-10 hodin po dávce. Zabraňte hemolýze.

 

Powered by BetterDocs