LP C-06 Příprava pacienta před vyšetření

Za přípravu pacienta odpovídá ordinující lékař, popřípadě jeho sestra. Podle naordinovaných vyšetření poučí ambulantní personál pacienta, je-li zapotřebí, poskytne mu odběrový materiál (zkumavku na moč, zkumavku na okultní krvácení), pokyny a návody k odběru, souhlas s odběrem, tak aby byly zajištěny správné preanalytické podmínky k odběru – bez nich by mohlo dojít k znehodnocení vzorku a následně nesprávným výsledkům a tím k nesprávné interpretaci vyšetření a k poškození pacienta.

Pokyny pro pacienty

 

Powered by BetterDocs