LP C-09 Množství vzorku

Doporučené množství plné krve nebo moče při primárním odběru

Klinická biochemie
1 až 5 rutinních analytů  2 až 4 ml krve
5 až 15 rutinních analytů  4 až 7 ml krve
15 až 25 rutinních analytů  7 až 10 ml krve

Speciální analyty

(imunostanovení – hormony, imunologie)

 vždy 3 ml krve pro každé 3 až 4 stanované analyty
Hematologie  1,5 ml nebo 3 ml EDTA krve (podle typu zkumavky), u malých dětí 0,5 ml kapilární krve
Alergeny  pro každý panel min. 1 ml séra (cca 3 ml séra)
Hemokoagulace  5 ml citrátové krve – nutno dodržet poměr krve a citrátu
Agregace trombocytů  10 ml citrátové krve – nutno dodržet poměr krve a citrátu – odběr jen v KC FM
Sedimentace erytrocytů

 1 ml citrátové krve (růžový uzávěr)

2,5 ml citrátové krve (žlutý uzávěr)

nutno dodržet poměr krve a citrátu (1:5)

Imunogematologie  3 ml krve
Glykémie  0,5 – 1 ml do mikrozkumavky s NaF
Moč (chemické a morfologické vyšetření)  10 ml (u malých dětí 5 ml)
Trombofilní mutace

 3 ml EDTA krve, transport při 4 °C

izolovaná DNA konc. 50 – 200 ng/μl

Geneticky podmíněné choroby

 3 ml EDTA krve, transport při 4 °C

izolovaná DNA konc. 50 – 200 ng/μl

Onkohematologie  min. 3 ml krve odebrané do EDTA zaslat do  laboratoře v den odběru, nemrazit, nechladit
NAT vyšetřemé  min. 8 ml krve odebrané do gelových zkumavek s EDTA, skladovat a transportovat při teplotě 0 až 35 °C

Pozn. Odběry na genetické vyšetření není nutno provádět na lačno.

Při použití vakuových systémů je správný objem zajištěn.

Při odběru pístovým způsobem je nutné dodržet pokyn výrobce o množství vzorku – na zkumavce je ryska, po kterou má být naplněna.

Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností dodržení poměru krve a protisrážlivého činidla.

Není-li možno odebrat pacientovi dostatečné množství krve na biochemická vyšetření, vysypte prosím ze zkumavky granule urychlující srážení krve (při objemu krve 1-3 ml).

Pro pediatrické a odběry s malým objemem krve dodáváme speciální zkumavky na vyšetření krevního obrazu, biochemie a imunologie – možnost objednat na centrálním příjmu LKC.

Pro odběry glukózy v krvi (glykemické profily, glykémie u diabetiků) dodáváme mikrozkumavky se stabilizačním roztokem NaF – možnost objednat na centrálním příjmu LKC.

 

Powered by BetterDocs