LP C-12 Informace k dopravě vzorků

Zkumavky s materiálem musí být zasílány uzavřené a co nejdříve po odběru. Zaměstnanci ordinace zodpovídají za předání biologického materiálu s kompletní dokumentací pracovníkovi svozové služby. Statimová vyšetření jsou zabalena a předána odděleně od rutinních vzorků s upozorněním pracovníka svozové služby, tak aby on a pracovníci centrálního příjmu zajistili co nejkratší dobu před analýzou statimového vzorku.

 Vzorek po odběru nesmí být skladován do druhého dne v lednici bez předchozí úpravy (centrifugace). Ze vzorku odebraného předchozí den lze stanovit jen některé analyty, viz stabilita analytů.

U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability, vzorky doručené po jejím uplynutí nebudou analyzovány. Při plánování času odběru pacienta před svozem vzorků je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku v laboratoři.

Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladicí vložka v létě, vytemperování boxu). Podrobné informace ke každému analytu v dokumentech Seznam všech metod další informace v LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita a  LP C-13 Informace o zajištění svozu vzorků

 

Powered by BetterDocs