LP C-13 Informace o zajišťované svozu biologického materiálu

Svoz biologického materiálu je zajišťován svozem vlastní dopravní službou Krevního centra s. r. o. pro ordinace lékařů ve Frýdku – Místku, jeho okolí a v regionu třinecka, frýdlantska a ostravska ve všedních dnech. Na centrální příjem LKC je dopraven veškerý biologický materiál předaný v těchto ordinacích. Materiál je roztříděn podle typu a předán na jednotlivé úseky ke zpracování. Materiál pro LKC dodaný do 15:00 hodin je zpracován v den odběru, výsledky biochemických a hematologických vyšetření jsou distribuovány lékařům prostřednictvím svozu následující svozový den, nebo elektronickou formou. Svoz zajišťuje i dodání požadovaných odběrových potřeb a požadavkových listů – žádanek (viz Vydávání potřeb laboratoří).

 Svoz z odběrového pracoviště

 Odběrové místo Ostrava

Odběrové místo Frýdlant n. Ostravicí

Odběrová sestra řadí odebraný nebo donesený biologický materiál do stojánků a provádí kontrolu identifikace (k jedné žádance může být více druhů materiálů).

Svoz na centrální pracoviště zajišťuje auto v několika intervalech podle potřeby.

Odběrové místo Místek

Odběrová sestra řadí odebraný nebo donesený biologický materiál do stojánků a provádí kontrolu identifikace (k jedné žádance může být více druhů materiálů).

Svoz na centrální pracoviště zajišťuje auto svozem v 8:30 hodin.

Svoz materiálu od obvodních lékařů a  ambulancí

 Svoz zajišťuje několik aut dle vypracovaných pravidelných tras:

Frýdek-Místek

Třinec

Frýdlant n. Ostravicí

Ostravsko

Auta vyjíždějí v 6:30 až 8:00 hodin, návrat je nejpozději do 12:00 hodin, tak aby byly dodrženy časové limity pro stabilitu analytů.

Materiál je po odebrání v ambulanci vložen odděleně od žádanek do plastové uzavíratelné dózy a ta do termokontejneru s kontrolním teploměrem. Řidič auta převezme v ambulanci tuto dózu a odevzdá prázdnou na příští den. Dózy jsou převáženy v teplých dnech v termokontejnerech s chladící vložkou. Po přivezení do laboratoře je materiál kontrolován a tříděn. Materiál pro LKC je předán k dalšímu zpracování. Požadavky, které neprovádí naše laboratoř, jsou odeslány do smluvní laboratoře (mikrobiologie, patologie, cytologie, atd.) – po roztřídění jsou dopraveny do příslušných laboratoří.

 

Svoz materiálu z veterinárních ambulancí

 Svoz z těchto ambulancí je zajišťován v dopoledních hodinách pravidelně, odpoledne je svoz materiálu z těchto ambulancí zajištěn po telefonické objednávce.

Všechny změny v ordinačních hodinách, případně další požadavky na svoz materiálu mohou lékaři nahlásit na telefonním čísle 558 605 024 (centrální příjem LKC). Vlastní technickou problematiku svozu lze konzultovat na telefonním čísle 739 477 873 (vedoucí DZS).

LP E-10 Vydávání potřeb laboratoří

Powered by BetterDocs