LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku

rozdíly nebo chybění identifikačních údajů na žádance nebo vzorku

Identifikační údaje pacienta:         

– jméno a příjmení pacienta

– číslo pojištěnce na žádance

– rok narození na zkumavce

 materiál není přijat k vyšetření, laborantka informuje žadatele o nutnosti provedení nového odběru; o odmítnutí vzorku k vyšetření je v laboratoři veden záznam

 – chybění jiných povinných údajů na žádance, než je identifikace pacienta

 materiál je přijat k vyšetření, chybějící údaje jsou laborantkou zjištěny telefonicky před vytištěním výsledkového listu

 

Poznámka: V případě, že by časová prodleva mohla mít negativní dopad na zdravotní stav pacienta, jedná se o nenahraditelný (kritický) vzorek nebo vitální indikaci, lze nevyhovující vzorky přijmout; pracovník laboratoře neprodleně informuje lékaře požadujícího vyšetření, či jiného lékaře žádajícího pracoviště (např. lékaře konajícího službu) a na jeho výslovnou žádost vyšetření provede. Tato skutečnost je uvedena na výsledkovém listě. Za správnou identifikaci tímto přebírá plnou odpovědnost žadatel. Laboratoř žádá písemné potvrzení: žádost o vyšetření nesprávně identifikovaného vzorku nebo žádanky, potvrdit lékařem.

Akutní vyšetření bylo provedeno při nedostatečné identifikaci nemocného.

Viz  Směrnice pro příjem vzorků

Powered by BetterDocs