LP D-04 Vyšetřování smluvními laboratořemi

Obdrží-li laboratoř biologický materiál na vyšetření, která neprovádí, zajistí jejich analýzu ve smluvních laboratořích. Pracovník příjmu zkontroluje úplnost identifikačních údajů pacienta i požadujícího pracoviště či lékaře a správnost preanalytického postupu. Pokud je požadavek pro smluvní laboratoř na žádance s požadavky pro LKC, zkopíruje tuto žádanku pro smluvní laboratoř. Materiál bude odeslán pravidelným svozem do smluvní laboratoře. Seznam smluvních laboratoří a spektrum výkonů viz. Seznam smluvních laboratoří.

Powered by BetterDocs