LP E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech

Výsledky v kritických intervalech se telefonují podle následujícího seznamu bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno ve statimovém nebo rutinním režimu. Oznámení o ohlášení se zapisuje do LIS jako textový komentář pro vnitřní potřebu – čas ohlášení, komu byl patologický výsledek ohlášen a kdo jej nahlásil.

.

(*) děti do 1 měsíce věku

 

Powered by BetterDocs