LP E-02 Informace o formách vydávání výsledků

Formy vydávaných výsledků:

A)PÍSEMNĚ – oficiální výsledky – uvolněné oprávněným pracovníkem

B)TELEFONICKY – statimové a patologické výsledky (mimo výsledky molekulárně. genetických vyšetření)

C)ELEKTRONICKY – u lékařů, kteří o tuto službu požádali

 Předávání výsledkových listů a hlášení výsledků telefonicky – obecné zásady

Výsledkové listy se předávají ordinujícímu lékaři následující den při svozu nových vzorků.

Výsledky se telefonicky nesdělují nezdravotnickým pracovníkům a pacientům. Jedinou výjimku tvoří hlášení glykémií pacientům nebo rodičům diabetických dětí a hlášení hodnoty protrombinového času (INR) pacientům (na výsledky vyšetření glykémie a INR se mohou pacienti informovat na tel. lince 558 605 002).  

Výsledky statimových vyšetření se telefonují vždy ordinujícímu lékaři nebo sestře. Pracovník laboratoře zaznamenává nahlášení výsledku do poznámky výsledkového listu.

Patologické výsledky se hlásí lékaři telefonicky podle kritérií v seznamu Hlášení +
 Pracovník laboratoře zaznamenává nahlášení výsledku do poznámky výsledkového listu.

Vydávání výsledkových listů pacientům – viz. dokument LP E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům

Powered by BetterDocs