LP E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv

Laboratorní výsledky se vydávají v papírové podobě a elektronicky do příslušných ambulancí.  

 Výstup z LIS v podobě výsledkového listu obsahuje:

– název laboratoře, která výsledek vydala

– jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno a příjmení, číslo pojištěnce)

– název ambulance a jméno lékaře požadujícího vyšetření (identifikační znaky požadujícího subjektu – IČZ, odbornost, adresa)

– datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří

– datum a čas tisku nálezu

– název úseku centralizované laboratoře (Biochemie, Hematologie, Imunologie,…), která vyšetření provedla

– nezaměnitelnou identifikaci vyšetření

– výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné

– biologické referenční intervaly

– v případě potřeby textové interpretace výsledků

– jiné poznámky (označení vzorku v LIS, texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, atd.)

 

Uchovávání kopií výsledků, archivování:

Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIS.

Výstup z LIS v elektronické podobě:

forma výsledkového listu

 – pro lékaře, kteří o tuto formu výsledků požádají a smluvně ošetří tento požadavek s LKC

Powered by BetterDocs