LP E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření

Dodatečná vyšetření nebo opakovaná vyšetření z vzorků dodaných do laboratoře se provádí za splnění podmínek uvedených v části LP C-04 Ústní požadavky na vyšetření a nevypršela-li doba pro stanovení daného analytu (stabilita analytu ve vzorku).

Powered by BetterDocs