LP E-06 Změny výsledků a nálezů

 

Opravy protokolů (výsledkových listů) pořízených laboratorním informačním systémem se provádí pro:

A) identifikaci pacienta,

B) výsledkovou část.

Opravu výsledků schvaluje vedoucí laboratoře a úsekový vedoucí. Opravu provádí pověřený pracovník s příslušnými přístupovými právy. O každé změně výsledku je informován ordinující lékař a provede se záznam v LIS. Následuje vždy odeslání opraveného výsledkového listu, který zahrnuje informaci o změně.

Powered by BetterDocs