LP E-07 Interval od dodání vzorku k vydání výsledků

Prostřednictvím laboratorního informačního systému laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku, čas vyhotovení výsledků a čas tisku (je vytištěn na každém výsledkovém listu).

Pro posouzení reálné dostupnosti výsledků je určující časový interval, který uplyne od převzetí biologického materiálu v laboratoři do zveřejnění výsledku, označovaný jako tzv. laboratorní TAT –  Laboratory Turnaround Time. U jednotlivých metod garantuje laboratoř jeho dodržení pro 80 % dodaných vzorků. Zbývajících 20 % je vyhrazeno pro situace, kdy se vzorek ředí, probíhá jiná analýza a start nové analýzy je nutné odložit a podobně.

Dostupnost a TAT pro jednotlivá vyšetření jsou uvedeny v  Seznamu metod

Powered by BetterDocs