LP E-08 Konzultační činnost laboratoře

 Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky:

MUDr. Boris Bubeník Primář a ředitel Krevního centra s.r.o., lékař hematologie

558 605 006 / 558 605 018

b.bubenik@krevnicentrum.cz

MUDr. Miluše Kubečková Hematologie a trasnfúzní lékařství, lékař

558 605 009 / 558 605 018

m.kubeckova@krevnicentrum.cz

MUDr. Petr Kubáč Klinická biochemie, lékař

596 192 769

p.kubac@krevnicentrum.cz

Ing. František Všianský Vedoucí LKC, Klinická biochemie, analytik

558 605 015 / 777 467 964

f.vsiansky@krevnicentrum.cz

Mgr. Jana Chlopčíková Klinická biochemie, analytik

558 605 015

j.chlopcikova@krevnicentrum.cz

Ing. Vilém Židek Klinická biochemie, hematologie, analytik

558 605 015

v.zidek@krevnicentrum.cz

RNDr. Jana Daňhelová Imunologie, analytik

558 605 019

j.danhelova@krevnicentrum.cz

Mgr. Andrea Lipinová Imunologie, analytik

558 605 022

a.lipinova@krevnicentrum.cz

RNDr. Radomíra Richterová Klinická genetika, analytik

558 605 019

r.richterová@krevnicentrum.cz

MUDr. Alena Lipková Klinická genetika, lékař 603 419 511
MUDr. Jana Chládková Imunologie, lékař 720 175 243
Miroslava Špačková Úseková laborantka, informace o vyšetření z oboru biochemie 558 605 002
Renáta Fojtíková Úseková laborantka, informace o vyšetření z oboru hematologie a imunohematologie 558 605 005 / 558 605 021

 

Powered by BetterDocs