LP E-10 Vydávání potřeb laboratoří

Ambulantním pracovištím vydává laboratoř (centrální příjem LKC) na základě jejich písemného požadavku zdarma:

– zkumavky pro biochemická a hematologická vyšetření viz. LP C-05 Používaný odběrový systém

– vyšetření okultního krvácení

– zkumavky na moč (modrý uzávěr)

– vlastní požadavkové listy (žádanka na laboratorní vyšetření, žádanka pro screening vrozených vývojových vad)

Požadavek je nutné podat na centrální příjem laboratoře (tel.: 558 605 024) nejlépe písemně.

Na základě tohoto požadavku je požadovaný materiál odeslán v rámci svozu biologického materiálu nejbližší pracovní den.

Další informace o používaném odběrovém systému s odkazy na další podrobnosti:

LP C-08 Odběr vzorku

 

Powered by BetterDocs