LP E-11 Samoplátci a cizinci

Cizinci ze zemí EU – mají kartičku pojištěnce

Ofocenou kartičku poslat spolu se žádankou do laboratoře – úhradu nežádáme

 

Cizinci nepojištění v zemích EU (nebo nemá doklad o pojištění v EU) mají tyto možnosti úhrady:

1. Odběr pacienta v ordinaci lékaře požadujícího vyšetření, odeslat materiál se žádankou do laboratoře prostřednictvím svozu biologického materiálu. LKC  zašle fakturu za vyšetření lékaři, který tuto fakturu uhradí Krevnímu centru. Příslušnou sumu pak uhradí pacient lékaři.

2. Pacient se žádankou a odebraným materiálem přijde do laboratoře, kde mu bude vystaven účet. Tento účet uhradí pacient v LKC. Laboratoř pak provede vyšetření. 

Výsledek vyšetření bude zaslán v obou případech přímo ordinujícímu lékaři nebo si jej může pacient vyzvednout osobně.

Ceník je k dispozici na centrálním příjmu materiálu laboratoře.

Samoplátci

Za samoplátce považujeme nemocného, který je pojištěn u zdravotní pojišťovny, a který požaduje provedení vyšetření bez ordinace lékaře, nebo nad rámec vyšetření požadovaných lékařem, případně jde o vyšetření, které není v dané souvislosti hrazeno zdravotní pojišťovnou. Samoplátce hradí příslušnou částku přímo v LKC.

Powered by BetterDocs