LH

Zkratka: LH
Jednotky: U/l
Princip stanovení: Luminiscenční enzymová imunoanalýza
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 1 týden

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 0D 13R 0,0 0,9 U/l
M 0D 15R 0,0 0,9 U/l
F 13R 50R 2,12 10,9 U/l Folikul
F 13R 50R 19,2 103 U/l Ovul.
F 13R 50R 1,20 12,9 U/l Luteal.
F 13R 50R 0,56 55,0 U/l
M 15R 99R+ 1,24 8,62 U/l
F 50R 99R+ 10,9 58,6 U/l Menopa.

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták Access hLH (Beckman Coulter)

 

Pokyny k odběru:
U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu. Je vhodné uvést den cyklu.

 

Klinická informace:

Abstrakt

Luteinizační hormon v séru je produktem adenohypofýzy a jeho alfa podjednotka se vyskytuje i glykoproteinových hormonů, tj. folikulostimulačního hormonu (FSH), thyreotropinu (TSH) a choriového gonadotropinu (hCG).  Beta podjednotka je pro daný hormon specifická.Spolu s FSH hraje zásadní roli ve vývoji a v řízení funkcí ženského i mužského reprodukčního systému. 

 Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci

Přímé následky abnormálních koncentrací

Koncentrace LH a FSH v séru jsou obvykle stanovovány při vyšetřování poruch menstruačního cyklu, plodnosti a vývojových poruch v dospívání jako je např. předčasné ovariální selhání, menopauzy, poruchy ovulace a hypofyzárního selhání. Poměr LH/FSH je použit jako pomůcka při diagnóze nemoci polycystických ovarií. Nízké koncentrace LH a FSH mohou naznačovat hypofyzární selhání, zatímco zvýšené koncentrace LH a FSH spolu se sníženými koncentracemi gonadálních steroidů mohou naznačovat gonadální selhání (menopauza, odnětí vaječníků, syndrom předčasného selhání vaječníků, Turnerův syndrom).  Nízké koncentrace gonadotropinu jsou obvykle pozorovány u žen, které užívají orální antikoncepci na bázi steroidů. U mužů mohou zvýšené hladiny LH a FSH s nízkými koncentracemi gonadálních steroidů naznačovat testikulární poruchu nebo anorchii. U Klineferterova syndromu může být hladina LH zvýšena v důsledku selhání Sertoliho buněk

Použití pro klinické účely

Indikací k vyšetření hormonu jsou poruchy fertility nebo hormonální poruchy v dospívání.

Literatura

1.     Lothar Thomas, Clinical Laboratory Diagnostics, 1st. English Edition, TH-Books, Germany, 1998

2.     Carr B R, 1992, Disorders of the ovary and female reproductive tract. In Williams  Textbook of Endocrinology, 8th edition, Edited by Wilson, J D and Foster, D W Philadelphia, PA: W B Saunders Co., 733-798, 1992

3.     Hall J E 1993, Polycystic ovarian disease as a neuroendocrine disorder of the female reproductive axis. In Endocrinology and Metabolism Clinics of North America, Neuroendocrinology II. Edited by Veldhuis, J D Philadelphia, PA: W B Saunders Co., 75-92

4.     Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 2nd Edition, 1994

 Poznámky

Lutropin v plazmě viz. text Lutropin v séru, údaje jsou shodné. Jako antikoagulant se doporučuje heparin nebo EDTA.

Autorské poznámky

Jiřina Lukášková (2008)

 

Powered by BetterDocs