Lymfocyty (num. podíl %)_B

Zkratka: LYM%
Jednotky: %
Princip stanovení: Optická laserová metoda
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou – K3EDTA
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 24 h

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 1D 16 41 %
2D 1T 31 51 %
1T 1D 2T 38 58 %
2T 1D 4T 2D 46 66 %
1M 6M 46 71 %
6M 1R 51 71 %
1R 2R 49 71 %
2R 4R 40 69 %
4R 6R 40 69 %
6R 8R 29 52 %
8R 10R 28 49 %
10R 15R 25 48 %
15R 99R+ 20 45 %

 

Zdroj referenčních hodnot: Doporučení České hematologické společnosti platné od 1.3.2015

 

Powered by BetterDocs