LP C-01 Manuál pro odběry primárních vzorků

C-1 Základní informace

Kvalita preanalytické fáze vyšetření má velký vliv na jeho výsledek, a proto je nezbytné dodržovat pokyny týkající se vlastního odběru vzorku, jeho identifikace a identifikace žádanky a také podmínky, při kterých je vzorek transportován do laboratoře.

Pokyny pro oddělení a pokyny pro pacienty

Powered by BetterDocs