Neutrofilní segmenty (num. podíl %_B

Zkratka: NEUSEG
Jednotky: %
Princip stanovení: Mikroskopie
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou – K3EDTA
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 24 h

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 2 hodin od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 1D 51 78 %
2D 1T 35 55 %
1T 1D 2T 30 50 %
2T 1D 4T 2D 25 45 %
1M 6M 22 45 %
6M 1R 21 42 %
1R 2R 21 43 %
2R 4R 23 52 %
4R 6R 32 61 %
6R 8R 41 63 %
8R 10R 43 64 %
10R 15R 44 67 %
15R 99R+ 47 70 %

 

Zdroj referenčních hodnot: Doporučení České hematologické společnosti platné od 1.3.2015

 

Pokyny k preanalytice:
Před vyšetřením krev dobře promísit. V případě mikroskopického hodnocení musí nátěry řádně zaschnout.

 

Powered by BetterDocs