Neutrofilní tyče (num. podíl %)_B

Zkratka: NEUTYC
Jednotky: %
Princip stanovení: Mikroskopie
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou – K3EDTA
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 24 h

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 2 hodin od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 0 4 %

 

Zdroj referenčních hodnot: Doporučení České hematologické společnosti platné od 1.3.2015

 

Pokyny k preanalytice:
Před vyšetřením krev dobře promísit. V případě mikroskopického hodnocení musí nátěry řádně zaschnout.

 

Powered by BetterDocs