Neutrofily (absolutní počet)_B

APN

Zkratka: PNabs
Jednotky: 10^9/l
Princip stanovení: Optická laserová metoda
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou – K3EDTA
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 24 h

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 1D 4,6 24,5 10^9/l
2D 1T 1,8 11,8 10^9/l
1T 1D 2T 1,5 10,8 10^9/l
2T 1D 4T 2D 1,3 8,8 10^9/l
1M 6M 1,1 9,6 10^9/l
6M 2R 1,3 8,2 10^9/l
2R 4R 1,3 9,5 10^9/l
4R 6R 1,6 10,1 10^9/l
6R 8R 1,9 9,7 10^9/l
8R 10R 1,9 9,1 10^9/l
10R 15R 2,0 9,6 10^9/l
15R 99R+ 2,0 7,0 10^9/l
Zdroj referenčních hodnot: Doporučení České hematologické společnosti platné od 1.3.2015

 

Powered by BetterDocs