Nízkomolekulární heparin_P

Zkratka: LMWH_P
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou – citrát sodný 1+9

 

Referenční meze:
Preventivní rozmezí 0,2 – 0,4 IU/ml

 

Pokyny k preanalytice:
Centrifugace krve 15 minut při 3000 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.

 

Powered by BetterDocs