Zkratka: NT-proBNP
Jednotky: ng/l
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscenční imunoanalýza (ECLIA)
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou – K3EDTA
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 3 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 75R 0 125 pmol/l
75R 99R+ 0 450 pmol/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták Mitsubishi Pathfast NT-proBNP

 

Pokyny k odběru:
Stanovení v séru možné, přednost má ale stanovení v nesrážlivé krvi nebo plazmě (heparinát lithný nebo amonný, případně K3EDTA). Klid na lůžku před odběrem není nutný. V případě použití K3EDTA jsou výsledky systematicky o 10 % nižší.
Pokyny k preanalytice:
Nemohou být použity vzorky stabilizované azidem. Vzorky obsahující sraženinu musí být centrifugovány. Vzorky před vlastním měřením musí být vytemperovány na laboratorní teplotu.

 

Powered by BetterDocs