Zkratka: OGTT
Materiál: KREV
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou – NaF + oxalát

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

Podle doporučení WHO lze OGTT doporučit jako doplňující diagnostickou zkoušku v případech, kdy se hodnota FPG pohybuje v intervalu 5,6 až 7,0 mmol/l. OGTT se však doporučuje k potvrzení diagnózy prediabetu a slouží k diagnóze gestačního diabetu (v těhotenství).

Hodnotícím kriteriem je glykémie po 2 hodinách po podání glukózy:
Vyloučení diabetu
Glukóza < 7,8 mmol/l

Porušená tolerance glukózy
Glukóza >= 7,8 mmol/l a <= 11,1 mmol/l

Diabetes mellitus
Glukóza >= 11,1 mmol/l

Gestační diabetes je diagnostikován, je-li dosaženo alespoň jednoho ze dvou uvedených kritérií:

Glukóza nalačno
>= 5,6 mmol/l

Glukóza po 2 hodinách
>= 7,7mmol/l

 

Powered by BetterDocs