LP B-07 Popis nabízených služeb

– základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, stolice a další tělesné tekutiny),
– základní hematologická a koagulační vyšetření krve,
– základní imunologická vyšetření krve,
– specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, kostních markerů, protilátek, složek humorální imunity, proteinových frakcí a dalších vyšetření v různých biologických materiálech, funkční testy – včetně přesných návodů pro jejich provedení),
– specializovaná hematologická a koagulační vyšetření z krve, agregace trombocytů a kontrolu antiagregační léčby
– imunohematologická vyšetření
– vyšetření NAT
– specializovaná genetická vyšetření širokého spektra monogenních i polygenních onemocnění v oblasti hematologie, hematoonkologie, autoimunity a farmakogenetiky
– konzultační služby v oblasti klinické biochemie, klinické hematologie a imunologie
– vyšetření pro veterinární účely,
– související logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním (odběry materiálu, transport materiálu včetně svozu materiálu ze spádové oblasti),
– komplexní, bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému (LISu).

Seznam prováděných vyšetření naleznete dále na stránkách Laboratorní příručky.

Viz. Seznam metod

Powered by BetterDocs