Pradaxa – antiIIa aktivita_P

Zkratka: Anti-IIa_P
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou – citrát sodný 1+9
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 24 h

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:
Terapeutické rozmezí
2 hod. po užití (25 -75 percentil) 10-16 hod. po užití (25 – 75 percentil)
pVTEp (220 mg 1 x denně) 71 (35 – 162) ng/ml 22 (13 – 36) ng/ml
SPAF (150 mg 2 x denně) 175 (117 – 275) ng/l 91 (61 – 143) ng/ml
SPAF (110 mg 2 x denně) 126 (85 -200) ng/ml 65 (43 – 102) ng/ml

 

Pokyny k odběru:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k preanalytice:
Centrifugací vzorku 20 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky – postup je nutné upravit dle doproučení výrobce setu.

 

Powered by BetterDocs