Přehled telefonních čísel v laboratoři

Krevní centrum s.r.o.
MUDr. Boris Bubeník, ředitel Krevního centra s.r.o. 558 605 006 / 558 605 018
Vedoucí Krevního centra 558 605 013
Vedoucí úseku biochemie 558 605 015
Vedoucí úseku hematologie 558 605 015
Vedoucí úseku imunologie 558 605 019
Vedoucí úseku genetiky a laboratoře (NAT) 558 605 019
Účtárna 558 605 025
Centrální příjem 558 605 024
Centrální vklad 558 605 002
Biochemická laboratoř – analyzátor 558 605 004
Hematologie – krevní obrazy 558 605 005
Laboratoř pro analýzy moče a koagulace 558 605 023
Imunohematologie 558 605 021
Imunologie 558 605 022
Genetika (laboratoř) 558 605 003
Kontrolní laboratoř (NAT) 558 605 029
Odběrové místo Frýdlant nad Ostravicí 558 616 160
Odběrové místo Diagnostické centrum Ostrava 596 138 733
Dopravní služba (Vedoucí DZS) 739 477 873
e-mail krevnicentrum@krevnicentrum.cz
Dostupnost informací
pondělí-pátek od 07:00 do 17:00 hod.

558 605 002, 558 605 004

558, 605 005, 558 605 021

Nakládání s osobními údaji:

Pracovníci laboratoře nakládají s osobními údaji pacientů podle Předpisu č. 372/2011 Sb. – Zákon o zdravotních službách a jejich poskytování, a to podle § 51 o zachování mlčenlivosti a podle § 65 o nahlížení do zdravotnické dokumentace.

A dle nebo   dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR
 

Powered by BetterDocs