Zkratka: PROG_S
Jednotky: µg/l
Princip stanovení: Luminiscenční enzymová imunoanalýza
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 10 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:
M 0R – 99R 0,07 – 1,38 ng/ml
Ž 13R – 50R 0,17 – 0,99 ng/ml folikulární fáze
Ž 13R – 50R 3,80 – 15,54 ng/ml luteální fáze
Ž 50R – 99R 0,05 – 0,48 ng/ml
Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 13R 50R 0,17 15,5 nmol/l
M 18R 99R+ 0,07 1,38 nmol/l
F 50R 99R+ 0,05 0,48 nmol/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták Access Progesterone – P4DE (Beckman Coulter)

 

Pokyny k odběru:
U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu. Je vhodné uvést den cyklu.
Pokyny k preanalytice:
Nesmí být použity vzorky stabilizované azidem. Vzorky obsahující sraženinu musí být před analýzou centrifugovány.

 

Klinická informace:

Abstrakt

Progesteron v séru je pohlavní hormon, hlavní produkt corpus luteum. Progesteron má termogenní efekt a odpovídá za zvýšení bazální teploty během ovulace. Význam jeho monitorace spočívá v ověření funkce žlutého tělíska a správně probíhající ovulace.

Fyziologická variabilita

Hladina progesteronu je závislá na věku žena a fázi menstruačního cyklu. Nejvyšší hladiny v plazmě dosahuje 6-8 den po ovulaci. Po té pozvolna klesá, nejnižší hodnoty nabývá asi 3 dny před menstruací. Během těhotenství dochází k 40ti násobnému nárůstu progesteronu v období mezi 5 až 40 gestačním týdnem

Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci

Důvody vedoucí k monitoraci hladiny progesteronu je:

-ověření ovulace- měření hladin v druhé polovině cyklu

– insuficience corpus luteum-odebírají se 2 až 3 vzorky krve v intervalu 3 až 4 dnů, přičemž dvě nejnižší hodnoty jsou normálně nad 8 µg/l

Přímé následky abnormálních koncentrací

V důsledku insuficience corpus luteum, nedostatečné hladině progesteronu, nemusí dojít k ovulaci, deciduální přestavbě děložní sliznice, což jsou základní podmínky úspěšného otěhotnění.

Omezení stanovení

Více jak 90% progesteronu je vázáno v plazmě na bílkoviny, které je potřeba z vazby cílenou reakcí uvolnit před jeho imunochemickým stanovením. Progesteron se dá stanovit v séru, heparinové plazmě, slinách.

Použití pro klinické účely

Důvody k měření hladiny progesteronu je ověření funkce corpus luteum a monitorace probíhající ovulace.

Literatura

Lothar Thomas, Clinical Laboratory Diagnostics, 1st. English Edition, TH-Books, Germany, 1998

Poznámky

Progesteron se dá stanovit v séru, heparinové plazmě, slinách.

Autorské poznámky

Jiřina Lukášková (2008)

 

Powered by BetterDocs