Protein C – aktivita_P

Zkratka: P_Prot-C_*
Jednotky: %
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou – citrát sodný 1+9
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 24 h

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 1D 25 45 %
2D 4T 30 55 %
4T 1D 6M 35 112 %
6M 1R 40 112 %
1R 6R 50 125 %
6R 11R 60 125 %
6R 6R 50 125 %
11R 11R 65 120 %
11R 16R 1D 65 120 %
16R 1D 99R+ 70 130 %

 

Zdroj referenčních hodnot: Doporučení České hematologické společnosti platné od 1.3.2017

 

Pokyny k odběru:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k preanalytice:
Centrifugací vzorku 15 minut 4000 ot/min při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky.

 

Powered by BetterDocs