Protein celkový_S

Celková bílkovna_S

Zkratka: TP_S
Jednotky: g/l
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 4 týden

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: 4,1%

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 1T 44 76 g/l
1T 1R 51 73 g/l
1R 2R 56 75 g/l
2R 3R 58 78 g/l
3R 15R 60 80 g/l
15R 99R+ 64 83 g/l

 

Zdroj referenčních hodnot: NČLP

 

Pokyny k odběru:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.
Zabraňte hemostáze při odběru (falešně vyšší hodnoty).Koncentrace je závislá na poloze nemocného při odběru, rozdíl mezi koncentracemi vleže a vsedě je asi 10% (odběr se má dít vsedě).Použití manžety nebo cvičení paží před odběrem je nevhodné.
Pokyny k preanalytice:
Hemolytické vzorky neměřit.

 

Powered by BetterDocs