Retikulocyty (num. podíl (%)_B

Zkratka: RETC
Jednotky: 1
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou – K3EDTA
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 24 h

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 3D 3,47 5,40 %
4D 1M 1,06 2,37 %
1M 2M 2,12 3,47 %
2M 6M 1,55 2,70 %
6M 2R 0,99 1,82 %
2R 6R 0,82 1,45 %
6R 12R 0,98 1,94 %
12R 15R 0,90 1,49 %
15R 99R+ 0,50 2,50 %

 

Zdroj referenčních hodnot: Doporučení České hematologické společnosti platné od 1.3.2015

 

Pokyny k preanalytice:
Před vyšetřením krev dodře promísit. 50 ul promíchané krve se přenese do zkumavky s činidlem na retikulocyty.

 

Powered by BetterDocs