Seznam akreditovaných vyšetření

Pořadové číslo Přesný název postupu Identifikace postupu vyšetření Předmět vyšetření
801 – Klinická biochemie
1. Stanovení látkové koncentrace sodíku iontově selektivní elektrodou (ISE) [S_Sodík], [U_Sodík] SOPV-LKC-01 Sérum, moč
2. Stanovení látkové koncentrace draslíku iontově selektivní elektrodou (ISE) [S_Draslík], [U_Draslík] SOPV-LKC-02 Sérum, moč
3. Stanovení látkové koncentrace chloridů iontově selektivní elektrodou (ISE) [S_Chloridy], [U_Chloridy] SOPV-LKC-03 Sérum, moč
4. Stanovení látkové koncentrace vápníku fotometricky [S_Vápník], [U_Vápník] SOPV-LKC-04 Sérum, moč
5. Stanovení látkové koncentrace hořčíku fotometricky [S_Hořčík], [U_Hořčík] SOPV-LKC-06 Sérum, moč
6. Stanovení látkové koncentrace fosforu fotometricky [S_Fosfor], [U_Fosfor] SOPV-LKC-07 Sérum, moč
7. Stanovení látkové koncentrace urey fotometricky [S_Urea], [U_Urea] SOPV-LKC-12 Sérum, moč
8. Stanovení látkové koncentrace kreatininu fotometricky [S_Kreatinin], [U_Kreatinin] Výpočet odhadu glomerulární filtrace [PT(KIDN)_Odhad glom. filtrace] SOPV-LKC-36 Sérum, moč
9. Stanovení látkové koncentrace kyseliny močové fotometricky [S_Kyselina močová], [U_Kyselina močová] SOPV-LKC-14 Sérum, moč
10. Stanovení hmotnostní koncentrace celkové bílkoviny fotometricky [S_Celková bílkovina], [P_Celková bílkovina] SOPV-LKC-15 Sérum, plazma
11. Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu fotometricky [S_Albumin] SOPV-LKC-16 Sérum
12. Stanovení látkové koncentrace glukózy fotometricky [S_Glukosa], [U_Glukosa] SOPV-LKC-17 Sérum, moč
13. Stanovení látkové koncentrace celkového bilirubinu fotometricky [S_Bilirubin celkový] SOPV-LKC-20 Sérum
14. Stanovení látkové koncentrace cholesterolu fotometricky [S_Cholesterol] SOPV-LKC-22 Sérum
15. Stanovení látkové koncentrace HDL-cholesterolu fotometricky [S_HDL-Cholesterol] SOPV-LKC-23 Sérum
16. Stanovení látkové koncentrace triacylglycerolů fotometricky [S_Triacylglyceroly] SOPV-LKC-25 Sérum
17. Stanovení katalytické aktivity ALT kineticky [S_ALT] SOPV-LKC-27 Sérum
18. Stanovení katalytické aktivity AST kineticky [S_AST] SOPV-LKC-28 Sérum
19. Stanovení katalytické aktivity GGT kineticky [S_GGT] SOPV-LKC-29 Sérum
20. Stanovení katalytické aktivity AMS kineticky [S_AMS] SOPV-LKC-33 Sérum
21. Stanovení katalytické aktivity CK kineticky[S_CK] SOPV-LKC-34 Sérum
22. Stanovení látkové koncentrace železa fotometricky[S_Železo] SOPV-LKC-10 Sérum
23. Stanovení molárního podílu HbA1c kapalinovou chromatografií [HB(B)_Glykovaný hemoglobin] SOPV-LKC-182 Krev
24. Stanovení látkové koncentrace LDL-cholesterolu fotometricky [S_LDL-Cholesterol] SOPV-LKC-24 Sérum
25. Stanovení katalytické aktivity ALP kineticky [S_ALP] SOPV-LKC-30 Sérum
Pořadové číslo Přesný název postupu Identifikace postupu vyšetření Předmět vyšetření
815 – Laboratoř nukleární medicíny
1. Stanovení arbitrární látkové koncentrace TSH metodou CMIA, [S_TSH] SOPV-LKC-44 Sérum
2. Stanovení látkové koncentrace T3 metodou CMIA, [S_T3] SOPV-LKC-45 Sérum
3. Stanovení látkové koncentrace T4 metodou LIA, [S_T4] SOPV-LKC-47 Sérum
4. Stanovení látkové koncentrace volného T4 metodou LIA, [S_Volný T4] SOPV-LKC-48 Sérum
5. Stanovení hmotnostní koncentrace AFP metodou TRACE, [S_AFP] SOPV-LKC-249 Sérum
6. Stanovení hmotnostní koncentrace CEA metodou LIA, [S_CEA] SOPV-LKC-51 Sérum
7. Stanovení arbitrární látkové koncentrace PAPP-A metodou TRACE,[S_PAPP-A] SOPV-LKC-245 Sérum
8. Stanovení arbitrární látkové koncentrace volné beta podjednotky  hCG metodou TRACE,[S_Volná beta hCG] SOPV-LKC-247 Sérum
9. Stanovení hmotnostní koncentrace PSA metodou LIA, [S_PSA] SOPV-LKC-52 Sérum
10. Stanovení hmotnostní koncentrace Ferritinu metodou LIA, [S_Ferritin] SOPV-LKC-67 Sérum
11. Stanovení hmotnostní koncentrace Vitamínu B12 metodou LIA [S_B12] SOPV-LKC-68 Sérum
12. Stanovení hmotnostní koncentrace Folátu metodou LIA, [S_Folát] SOPV-LKC-69 Sérum
13. Stanovení látkové koncentrace volného T3 metodou LIA, [S_Volný T3] SOPV-LKC-46 Sérum
Pořadové číslo Přesný název postupu Identifikace postupu vyšetření Předmět vyšetření
813 – Laboratoř alergologická a imunologická
1. Stanovení hmotnostní koncentrace CRP turbidimetricky [S_CRP] SOPV-LKC-38 Sérum
2. Stanovení arbitrární látkové koncentrace celkového IgE turbidimetricky [S_Celkový IgE] SOPV-LKC-75 Sérum
3. Stanovení specifického IgE metodou imunoblot [S_IgE proti alergenům*] SOPV-LKC-1000 Sérum
4. Stanovení protilátek proti tkáňové transglutamináze (IgA) metodou EIA [S_Anti-transglutamináza IgA ] SOPV-LKC-474 Sérum
5. Stanovení protilátek proti gliadinu DA (IgA,IgG) metodou EIA [S_Anti-gliadin IgA, DGP], [S_Anti-gliadin IgG, DGP] SOPV-LKC-476 Sérum
6. Stanovení hmotnostní koncentrace imunoglobulinů třídy IgA turbidimetricky [S_IgA] SOPV-LKC-61 Sérum
7. Stanovení hmotnostní koncentrace imunoglobulinů třídy IgG turbidimetricky [S_IgG], [P_IgG] SOPV-LKC-62 Sérum
8. Stanovení hmotnostní koncentrace imunoglobulinů třídy IgM turbidimetricky [S_IgM] SOPV-LKC-63 Sérum
Pořadové číslo Přesný název postupu Identifikace postupu vyšetření Předmět vyšetření
802 – Lékařské mikrobiologie
1. Stanovení protilátek proti Chlamydia pneumoniae (IgA, IgM, IgG) metodou ELISA SOPV-LKC-387 Sérum
[Chlamydia pneum. IgA]
[Chlamydia pneum. IgG]
[Chlamydia pneum. IgM]
2. Stanovení protilátek proti Chlamydia trachomatis (IgA, IgM, IgG) metodou ELISA SOPV-LKC-381 Sérum
[S_Chlamydia trach. IgA]
[S_Chlamydia trach. IgM]
[S_Chlamydia trach. IgG]
3. Stanovení protilátek proti Borrelia burgdorferi sensu lato (IgG, IgM) metodou ELISA SOPV-LKC-391 Sérum
[S_Borrelia b.s.l. IgG]
[S_Borrelia b.s.l. IgM]
4. Stanovení protilátek proti EBV VCA (IgM, IgG), EA-D IgG EBNA1 IgG metodou ELISA SOPV-LKC-372 Sérum
[S_EBV VCA IgG,]
[S_EBV VCA IgM]
[S_EBV EBNA-1 IgG]
[S_EBV EA-D IgG]
5. Stanovení protilátek proti Cytomegaloviru (IgM, IgG) metodou ELISA SOPV-LKC-314 Sérum
[S_CMV-IgG]
[S_CMV-IgM]
6. Stanovení specifických protilátek proti Borrelia burgdorferi sensu lato (IgG, IgM) metodou imunoblot SOPV-LKC-369 Sérum
[S_Borrelia b.s.l. IgG konfirm.] 
[S_Borrelia b.s.l. IgM konfirm.]
7.

Současné stanovení protilátek HIV-1/2 a HIV-1p24 antigenu metodou CLIA

[S_HIV 1 a 2 Ag,/Ab],

SOPV-LKC-683 Sérum, plazma
[P_HIV 1 a 2 Ag/ Ab]
8. Stanovení celkových protilátek proti Treponema pallidum metodou CLIA SOPV-LKC-684 Sérum, plazma
[S_Treponema p. celk. protilátky]
[P_Treponema p. celk. protilátky]
9. Stanovení celkových protilátek proti HCV metodou CLIA SOPV-LKC-685 Sérum, plazma
[S_Anti HCV],
[P_Anti HCV]
10. Stanoveni HBsAg metodou CLIA SOPV-LKC-680 Sérum, plazma
[S_HBsAg],
[P_HBsAg]
Pořadové číslo Přesný název postupu Identifikace postupu vyšetření Předmět vyšetření
818 – Laboratoř hematologická
1. Stanovení protrombinového testu (PT), INR koagulačně na analyzátoru Sysmex CS2000 SOPV-LKC-320 Plazma
[P_QUICK (INR)]
[P_PT čas]
[P_PT poměr)]
2. Stanovení aktivovaného parciálního protrombinového testu (aPTT, aPTT ratio) koagulačně na analyzátoru Sysmex CS2000 SOPV-LKC-273 Plazma
[P_APTT]
3. Stanovení fibrinogenu koagulačně podle Clausse na analyzátoru Sysmex CS2000 SOPV-LKC-271 Plazma
[P_Fibrinogen]
4. Krevní obraz Abbott CD Ruby (Leukocyty, Erytrocyty, Trombocyty, Hemoglobin, Hematokrit, MCV, MCH, MCHC, RDW) SOPV-LKC-223 Žilní krev
[B_Leukocyty], [B_Erytrocyty],
[B_Hemoglobin], [B_Hematokrit],
[ERC(B)_MCV], [ERC(B)_MCH],
[ERC(B)_MCHC], ERC(B)_RDW],
[B_Trombocyty]
[LKC(B)_Neutrofily],
[LKC(B)_Lymfocyty],
[LKC(B)_Monocyty],
[LKC(B)_Eosinofily],
[LKC(B)_Basofily]
5. Stanovení funkční aktivity Faktoru VIII chromogenní metodou na analyzátoru Sysmex CS2000 SOPV-LKC-262 Plazma
[P_Faktor VIII]
Pořadové číslo Přesný název postupu Identifikace postupu vyšetření Předmět vyšetření
816 – Laboratoř lékařské genetiky
1. Analýza DNA metodou PCR s elektroforetickou detekcí produktu1) SOPV-LKC-2001 DNA
[DNA_HLA-B*27],
[DNA_Celiakální sprue],
[DNA_ACE]
2. Analýza RNA metodou RT-PCR s elektroforetickou detekcí produktu2) SOPV-LKC-2002 RNA
[RNA_BCR/ABL]
3. Analýza SNP metodou real-time PCR3) SOPV-LKC-2003 DNA
[DNA_FV Leiden_R506Q],
[DNA_Prothrombin_G20210A],
[DNA_MTHFR_ C677T],
[DNA_MTHFR A1298C],
[DNA_PAI-1_4G/5G,
[DNA_HFE_C282Y],
[DNA_HFE_H63D],
[DNA_NOD2/CARD15_R702M],
[DNA_NOD2/CARD15_G908R],
[DNA_NOD2/CARD15_3020insC],
[DNA_LCT_T-13910C],
[DNA_LCT_A-22018G],
[DNA_JAK-2_V617F],
[DNA_GPIIIa_HPA1_L33P],
[DNA_FXIII_V34L]
4. Mutační analýza genů Sanger sekvenováním 4) SOPV-LKC-2004 DNA
[Wilsonova choroba]
5. Analýza DNA metodou fluorescenční PCR a fragmentační analýzou5) SOPV-LKC-2005 DNA
[DNA_UGT1A1_TATA box]

V závorkách […] jsou uvedeny názvy vyšetření dle názvu na výsledkových listech.

Dodatek:

Flexibilní rozsah akreditace

Pořadová čísla postupů vyšetření
1, 2, 3 4, 5 (odb.816)
 

Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené postupy vyšetření v dané oblasti akreditace při zachování principu měření.

U vyšetření v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace

Vysvětlivky:

*Alergeny inhalační, inhalační pediatrické, univerzální pediatrické, potravinové, hmyz, atopie

1) HLA-B*27, DQA1, DQB1, ACE

2)  BCR/ABL

3)  FV Leiden, FII (G20210A), PAI-1 (4G/5G), MTHFR (C677T, A1298C), HFE (C282Y, H63D), NOD2/CARD15 (R702W, G908R, 3020insC), LCT (T-13910C, A-22018G), JAK-2 (V617F), ITGA2 (L33P), FXIII (V34L)

4) ATP7B (exon 8, 14, 15)

5) UGT1A1 (TATA box), CALR (exon 9)

 

Powered by BetterDocs