Seznam vyšetření průtokovou cytometrií

Doba odezvy
Imunofenotypizace lymfocytů Základní panel CD3, CD4, CD8, CD19, NK (CD16/CD56), CD45 3 dny
Imunofenotypizace HLA B27 2 dny

Vzorek: nesrážlivá krev ( antikoagulans EDTA , do doby zpracování uchování vzorku při pokojové teplotě), kostní dřeň (do doby zpracování uchování vzorku při 2-8 °C)

Součástí výsledku je komentář.

Vyšetření je prováděno pondělí až čtvrtek

HLA B27 je prováděno pondělí až pátek

Powered by BetterDocs